Elaborare D.A.L.I. pt. obiectivul de investiții: "Modernizarea drumului Comunal DC36 Corund - Valea lui Pavel" / Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a DC36 Korond - Pálpataka községi út modernizálására2018 ianuarie
50000
Corund - Korond
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Elaborare D.A.L.I. pt. obiectivul de investiții: "Modernizarea drumului Comunal DC36 Corund - Valea lui Pavel"
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul investiției constituie elaborare D.A.L.I. pt. obiectivul de investiții: "Modernizarea drumului Comunal DC36 Corund - Valea lui Pavel", în vederea obținerii finanțări nerabursabile pentru realizarea lucrărilor și prin aceast îmbunătățirea condițiilor de circulație pe drumul comunal DC 36 Corund - Valea lui Pavel.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea investiției este justificată de starea de degradare avansată a drumului Comunal DC 36 Corund - Valea lui Pavel. Drumul comunal DC 36 este un drum pietruit care împotriva eforturilor investite de Comuna Corund, prin lucrările de reparații realizate lunare este într-o stare precară. Gradul de inclinarea drumului fiind foarte mare ploiile torențiale, si topirea zăpezii cauzează în fiecare an degradări serioase în partea cariosabilă a drumului. Pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație, mărirea siguranței și reducerea costurilor de întreținere ar fi necesar asfalaterea drumului.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției vor fii locuitorii localității Valea lui Pavel, firmele locale, turiști care prin drumul modernizat poate se reducă cu cca. 65 km distanța de deplasare între Corund și Vărșag.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
In momentul prezent investitia există la nivel de concepție și este menționat ca o investie de prioritate ridicată în strategia de dezvoltare a Comunei Corund

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%