CONSTRUIRE REMIZĂ P.S.I. Comuna Lunca de Sus jud.HARGHITA2018 ianuarie
120000
Lunca de Sus - Gyimesfelsőlok
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Construire Remiză P.S.I. Remiza P.S.I.se va construi dim material lemnos din surse locale,se va respecta caracterul general al zonei,și armonizarea constructiei cu aspectul clădirilor invecinate.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Construirea remizei P.S.I.pentru parcarea autospecialelor de stins incendii,depozitarea echipamentelor specifice,desfăsurarea in conditii optime a activitătii S.V.S.U.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Construirea remizei P.S.I.este necesar deoarece nu dispunem de remiză.Avem în dotare 2 autospeciale de stins incendii, si logistica necesară pentru buna despăsurare a interventiilor ,dar nu avem spatiu pentru a depozita in conditii normale.Acestă investitie este necesară pentru desfăsurarea in comditii optime a activitătii S.V.S.U.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toți locuitorii comunei Lunca de Sus,in număr de 3157 locuitori.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Studiu de fezabilitate.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%