Amenajare Teren Sport2018 ianuarie
160000
Cozmeni - Kozmás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Lucrările sunt situate în centrul comunei Cozmeni, în curtea şcolii gimnaziale Dr. Boga Alajos. Suprafaţa ce se va amenaja este terenul aflat sub nr. cadastral 50649. Suprafaţa pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism este de 2240 mp şi referinţă de teren sport. Suprafaţa este liber de construcţii. Necesitatea investiţiei este dată de faptul că suprafaţa propusă la dispoziţie este un teren viran, ce necesită o amenajare pentru practicarea sporturilor în aer liber.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin realizarea investiţiei va creşte nivelul de trai şi cel al calităţii vieţii în comuna Cozmeni, acest fapt implicând a condiţie de atractivitate a localităţii pentru generaţiile tinere şi sporind criteriile de calitate a vieţii. Se prevede amenajarea terenului de sport cu suprafaţă sintetică, suprafaţa iarbă artificială, îmrejmuit cu gard de sârmă şi a unei trotuar ce asigură accesul la teren.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Terenul de sport propusă spre înfiinţare, se află în intravilanul şcolii generale Dr.Boga Alajos, unde se află grădiniţa şi After School-ul comunei. Probleme identificate sunt: lipsa de terenuri de sport în aer liber, modern amenajat şi dotat, precum şi nefolosirea la capacitate maximă a spaţiului liber cu potenţialul de antrenament din zonă. Scopul proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie, pregătire fizică fiind parte din programul de învăţământ. În acest teren de sport multifuncţional şcolarii vor putea practica variate tipuri de sporturi în condiţii optime: minifotbal, handbal şi baschet în timp de vară şi hochei în timp de iarnă.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupurile ţintă sunt în primul rând şcolarii, în număr de 300 de persoane, precum şi toţi locuitorii din comuna Cozmeni.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
La realizarea acestui investiţii este elaborat proiectul technic şi detaliile de execuţiei, urmează să solicităm emiterea autorizaţiei de construcţie.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%