ALIMENTARE REZERVOR DE APĂ DIN PUȚ FORAT ÎN COMUNA SUSENI,JUD.HARGHITA-IVÓVÍZ ELLÁTÁS FÚRT KÚTBÓL GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉGBEN2018 ianuarie
50000
Suseni - Gyergyóújfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Gyergyójfalu ivóvízellátása Gyergyószentmiklósról történik. Az elmúlt években az aszályos évszakokban illetve rendszer meghibásodás következtében Tekerőpatakon nem volt biztosítva az ivóvíz szolgáltatás Napjainkban nem megengedhető,hogy a háztartások napokig víz nélkül legyenek.A település fő megélhetési lehetősége az állattenyésztés, amelyben létfontosságú a vízellátás.A meglévő ivóvízrendszer számára szeretnénk egy utánpótlási lehetőséget,melyet egy mély kútból táplálnánk.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Célunk egy olyan szivattyúállomás létrehozása,mely biztosítaná főként Tekerőpatak vízellátását, ahol már többször volt probléma, valamint Kilyénfalva és Újfalu lakósainak a vízellátását a fent emlitett felmerülő problémák esetén.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A rendszer kialakításához kút fúrásra,szivattyúállomás létrehozásához,nyomóvezeték kiépítésére van szükség.A megvalósíthatósági és a hidrológiai tanulmányunk megvan. A megvalósíthatósági tanulmányt a Hargita Megye Tanácsa támogatta 5000 lejjel.További lépésként 2018--ban a tehnikai (kivitelezési) tervet szeretnénk megvásárolni és a munkálatokat árverés alá bocsájtani illetve elkezdeni.A beruházás összértéke 1.452.719 lej. Erre szeretnénk a Megyei Tanács hozzájárulását kérni 200.000 lej értékbe.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás közvetlenül érintett célcsoportja Tekerőpatak,Kilyénfalva és Gyergyóújfalu lakóssága számszerüsítve 5114 lakós.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A megvalósíthatósági tanulmány és a hidrológiai tanulmányunk megvan a tehnikai (kivitelezési) tervet szeretnénk megvásárolni és a munkálatokat árverés alá bocsájtani

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%