Servicii de proiectare privind elaborarea documentatiilor pentru Reparatii capitale Scoala Inlaceni-com. Atid2018 ianuarie
35000
Inlăceni - Énlaka
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Clădirea Şcolii generale din satul Inlăceni este o construcţie relativ veche, fiind construită în jurul anilor 1950. Datorită faptului că, lipsa acută a fondurilor financiare a determinat o situaţie în care lucrările periodice de întreţinere şi de reparaţii curente intevenţionale, precum şi reparaţiile capitale periodice normate nu au putut fi executate la intervalele de timp prevăzute de normele tehnice în vigoare, în prezent clădirea a ajuns într-o stare foarte avansată de degradare fizică şi morală, atât în interior cât şi în exterior, fiind supusă în mare măsură acţiunii permanente a factorilor meteorologici distrugători.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Clădirea Şcolii generale din satul Inlăceni este o construcţie relativ veche, fiind construită în jurul anilor 1950. Datorită faptului că, lipsa acută a fondurilor financiare a determinat o situaţie în care lucrările periodice de întreţinere şi de reparaţii curente intevenţionale, precum şi reparaţiile capitale periodice normate nu au putut fi executate la intervalele de timp prevăzute de normele tehnice în vigoare, în prezent clădirea a ajuns într-o stare foarte avansată de degradare fizică şi morală, atât în interior cât şi în exterior, fiind supusă în mare măsură acţiunii permanente a factorilor meteorologici distrugători.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Având în vedere faptul că acest edificiu de interes local în actuala stare nu poate fi folosit potrivit destinaţiei pentru care a fost realizat, în momentul actual clădirea nu este folosită, deşi ar fi solicitări din partea cetăţenilor din sat pentru utilizarea acesei clădiri conform destinaţiei. în această situaţie comportă o importanţă majoră punerea la punct, din punct de vedere tehnic, a clădirii. Pentru a asigura obiectivului o stare tehnică acceptabilă în vederea desfăşurării activităţilor programate, ca o primă urgenţă se impune executarea unor lucrări de reparaţii capitale a întregii clădiri. În vederea aducerii construcţiei într-o stare utilizabilă pentru a-si îndeplini funcţia destinată, este necesară în mod incontestabil executarea unor lucrări urgente intervenţionale la această clădire.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii satului Atid
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%