Revitalizarea spaţiilor publice din Municipiul Gheorgheni - Continuare investitie 2018 ianuarie
35000
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin realizarea proiectului se propune dezvoltarea şi îmbunătăţirea gradului de atractivitate a spatiiolor publice prin crearea unui parc de outdoor – fitness în Parcul Dendrologic Grădina Csiky, astfel oferind posibilitate de recreere atât pentru copii, cât şi pentru adulţi, ceea ce va conduce după sine la creşterea atractivităţii întregului oraş şi atragerea de activităţi comunitare tematice în folosul comunităţii locale
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general: Revitalizarea spaţiilor publice neutilizate şi asigurarea condiţiilor de recreere, joacă şi interacţiune pentru locuitorii municipiului Gheorgheni. Obiectivele specifice ale proiectului: Amenajarea unui parc de outdoor – fitness în Parcul Dendrologic Grădina Csiky - Creşterea gradului de interacţiune între locuitorii oraşului - Stabilirea unor relaţii de parteneriat între organizaţiile civile şi locuitori - Promovarea activităţilor în aer liber
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Terenul din Parcul Dendrologic Grădina Csiky este domeniul public al Municipiului Gheorgheni, fiind în adminsitrarea Asociaţiei Parcul Dendrologic Grădina Csiky, ocupând o suprafaţă de 684 mp. Terenul este plan, înconjurat cu un gard înalt de protecţie, iniţial fiind folosită pentru practicarea sportului de fotbal, în prezent nefiind în folosinţă. Scenariul selectat pentru realizarea proiectului presupune amenajarea a trei parcuri care să satisfacă atât nevoia de linişte şi relaxare cât şi nevoia locurilor de recreere şi de joacă pentru copii. Investiţia este structurată pe două zone diferite, fiecare adresându-se unui alt tip de vizitator. Investitia prevede Amenajarea in Parcul Dendrologic Grădina Csiky a unei zone pentru adulţi şi familii care să fie un adevărat loc de linişte, care să ofere o privelişte relaxantă tuturor categoriilor de vârstă, va contribui nu numai la păstrarea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a locuitorilor şi la promovarea activităţilor în aer liber, dar şi la promovarea activităţilor comunitare. Probleme identificate: •Lipsa unei zone de agrement pentru adulţi. Parcul Dendrologic Grădina Csiky a fost înfiinţat în anul 1884, de avocatul Csiky Dénes (1843-1929), în jurul izvorului „cu cea mai bună apă”, „Filep kútja”. Parcul se întinde pe o suprafaţă de 16 hectare, cu o altitudine maximă de 970 de metri şi cca. 185 de soiuri de arbori şi alte plante – printre ele, arţarul, castanul sălbatic, mesteacănul, cornul, fagul, alunul, frasinul, nucul, laricea, stejarul, salcia. În incinta Parcului funcţionează (din 1997) extensia Facultăţii de Geografie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Parcul se află la o distanţă de cca. 10 minute de centrul oraşului, în curând putând fi accesibilă uşor şi de către biciclişti, datorită unei investiţii din buget local care vizează pe lângă reabilitarea trotuarelor şi amenajarea de piste pentru biciclişti. În baza celor de mai sus şi având în vedere că spaţiul din incinta parcului permite amenajarea unui punct de recreere, acesta poate deveni un loc important pentru familiile dornice pentru recreere. • Existenta unor spaţii publice fără utilizare • Nefolosirea la capacitate maximă a potenţialului de recreere din municipiu Astfel, prin proiect se urmăreşte stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber şi promovarea mişcării şi sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă. În concluzie, se poate spune că prin realizarea investiţiei se va atinge obiectivul strategic local de crearea şi dezvoltarea infrastructurii pentru petrecerea timpului liber.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
• Beneficiarii direcţi ai proiectului: • Locuitorii cartierului Bucin, copii şi adulţi: 4800 de persoane • Familiile din municipiu • Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt: • Întreaga comunitate locală prin dezvoltarea potenţialului local • Organizaţiile civile organizate şi neorganizate prin folosirea spaţiilor pentru interacţiune comunitară. • Autoritatea administraţiei publice locale • Persoane fizice
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Initiat procedura de prospectarea pietei.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%