MODERNIZARE STRAZI SI ULITE IN COMUNA OCLAND, STRADA TEMPLOM, JUDETUL HARGHITA2018 ianuarie
107000
Ocland - Oklánd
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Modernizare
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Modernizarea strazi si ulite in strada Templom Ocland
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Asigurarea confortului populatiei. Dezvoltarea turismului. Dezvoltarea vietii economice. Asigurarea curateniei in comuna.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii satului si ai localitatiilor invecina , participantii in cadrul evenimentelor organizate in incinta bisericii , turistii
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
DALI, SF, AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%