Lucrări de finisaje și instalații la clădirea sediului nou al primăriei din Comuna Căpîlnița cu structura de rezistență realizată2018 ianuarie
95000
Căpîlnița - Kápolnásfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Az új polgármesteri hivatal épülete már fel van építve és be van födve is, de még fontos munkálatokat kell rajta végezni. Ilyen a szigetelés, gipszkartonozás, színezés, belső burkolás, központi fűtés beszerelése stb.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Ez a beruházás Kápolnásfalu lakóinak ügyintézése szempontjából a legfontosabb, ugyanakkor azzal a céllal történik, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói egy új, korszerű munkahelyi környezetben dolgozhassanak. A jelenlegi hivatal épülete elavult, nem megfelelő állapotú. Az új polgármesteri hivatal épülete nagyban hozzájárul a falu, illetve a faluközpont arculatához.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Fontos Kápolnásfalu lakóinak hatékonyabb ügyintézése céljából. Az új polgármesteri hivatal épülete hozzájárul a faluközpont arculatához.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás minden kápolnásfalusi lakóst érint, ez 2026 személy jelent, ugyanakkor minden máshonnan érkező személyt is, aki ide jön ügyet intézni. Közvetlenül érinti a polgármesteri hivatal dolgozóit (17 személy).
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Az épület fel van építve, be van födve, a nyílászárók be vannak szerelve. Ez a beruházás értékének körülbelül 30-át teszi ki.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%