CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN SATUL SATU NOU2018 ianuarie
Satu Nou - Homoródújfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
SE REALIZEAZA PRIN COOPERARE CU LOCUITORII SATULUI
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN SATUL SATU NOU
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Capela mortuara urmeaza sa fie amplasate in incinta cimitirului din localitate. Constructia menita sa usureze procedurile de inhumare traditionale si realizate pana in prezent de la domiciliu.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii localitatii
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
DALI, AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%