REABILITARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL PETOFI SANDOR2018 ianuarie
210000
Joseni - Gyergyóalfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea și extinderea Căminului Cultural Petofi Sandor nu suferă amânare datorită stării înaintate de degradare, astfel ca prim pas în vederea conservării clădirii am schimbat parțial acoperișul, deoarece apa s-a infiltrat permanent producând pagube enorme. În pasul următor am schimbat ușile și ferestrele, iar acuma avem intentia să continuăm reabilitarea totală a clădirii. Cheltuielile aferente reabilitării și extinderii dorim să le asigurăm din fonduri europene, însă în ceea ce privește partea extinderii, adică neeligibilă a investiției trebuie să finanțăm din surse proprii. Datorită faptului că, Comuna Joseni are mai multe contracte de finanțare semnate cu AFIR pentru investiții similare unde avem contribuții proprii considerabile ne adresăm Consiliului Județean Harghita în speranța acordării unui ajutor financiar./ A Gyergyóalfalvi Petőfi Sándor Művelődési Ház jelenlegi állapota megköveteli a teljes felújítást, hogy csökkentsük a károsodás mértékét. Első lépésként részben felújítottuk a tetőt, mivel a folyamatos beázás rendkívül nagymértékben károsították az egész épületet. Következő lépés a nyílászárók cseréje volt, most pedig szeretnénk az épületet teljesen felújítani. A felújítási munkálatokat uniós forrásból szeretnénk fedezni, azonban ami a bővítési részt illeti, önerőből kell finanszírozzuk. Mivel több hasonló finanszírozási szerződést kötöttünk a Gyulafehérvári Kifizetési Ügynökséggel, ahová jelentős önrész társul, ezért fordulunk a Megyei Tanácshoz pénzügyi segítség nyújtás reményében
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al investiției desigur este asigurarea cadrului necesar pentru activități socio-culturale în interesul locuitorilor, asigurând păstrarea obiceiurilor tradiționale. Considerăm, ca realizarea acestor obiective devine imposibilă dacă nu poate fi asigurat un spațiu adecvat pentru organizarera unor programe culturale. / Első számú általános célként természetesen a helyi közösség kultúrális életének fenntartható fejlesztését nevezzük meg, biztosítva a helyi értékek újratermelődését, megőrzését, ápolását. Azt gondoljuk viszont, hogy mindezt civilizált élettér, sajátos funkciók betöltésére alkalmas felületek, terek hiányában aligha lehet megvalósítani.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Locuitorii comunei Joseni așteaptă de ani de zile, să le fie asigurat un spațiu adecvat, unde să poată organiza activități culturale, mai ales spectacole. Instituția a primit de nenumărate ori solicitări din partea comunității pentru reabilitarea clădirii. Mai mult, în ultima perioadă mulți tineri au construit case în localitate, ceea ce înseamnă, că tinerii au intenția de a trăi aici, acasă și nu în străinătate, asigurând o continuitate în ceea ce le-a fost lăsat prin moștenire. /Az alfalvi lakosság nagyon ragaszkodik, hogy legyen a közösség számára egy olyan épület biztosítva, ahol kulturális programokat, főleg előadásokat szervezhetünk. Ezt az ígényt egyre többször megfogalmazták az utóbbi időben és ugyanakkor számos magán jellegű építkezés is tetten érhető a településen, ami arra enged következtetni, hogy a fiatalok nem a nagyvilág fele vették útjukat, hanem itthon akarnak maradni és tovább fejleszteni, kamatoztatni azt, amit elődeiktől örököltek.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
De rezultatele investiţiei vor beneficia pe de o parte O.N.G – urile care au ca obiect de activitate păstrarea obiceiurilor tradiţionale sau organizarea activităţilor culturale, iar pe de altă parte locuitorii, indiferent de grupa de vârstă. În acest cămin, mai pot fi organizate şi diferite sărbători familiale, astfel toată comunitatea va beneficia de această investiţie. / Közvetlen célcsoportként a helyi kultúrateremtő és szervező civil szervezeteket látjuk, akik rendszeres tevékenységeik (próbák, előadások, rendezvények) kapcsán látnák hasznát a felújításnak. Az ők általuk teremtett, szervezett rendezvények látogatói pedig a község lakosságának – kortól, nemtől függetlenül- jelentős részét képezik. Ha pedig családi rendezvényekre gondolunk határozottan állíthatjuk, hogy a község teljes lakossága érintett a beruházás kapcsán megvalósuló felújításban.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Comuna Joseni, în colaborare cu Composesoratul și cu Consiliul Județean Harghita a reuşit să schimbe acoperişul, ușile și ferestrele clădirii, care reprezintă finanţarea cu 40% din valoarea totală a investiţiei. / Az Alfalvi Önkormányzat a helyi Közbirtokosság támogatásával sikerült újrafödje az épületet és kicserélje a nyílászárókat, ami a teljes beruházás értékének 40%-t teszi ki.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%