MODERNIZAREA STATIEI DE EPURARE A LOCALITATII GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA2018 ianuarie
Gălăuțaș - Galócás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Obiectivul general al proiectului de investitie "Cresterea atractivitatii zonei in sensul cresterii calitatii vietii si a protejarii sanatatii populatiei". Prin realizarea proiectului "Modernizarea statiei de epurare existente in comuna Galautas" se asigura conditii de viata economica, sociala si de igiena necesare cresterii calitatii vietii si a protejarii sanatatii populatiei. Pe langa cele mentionate mai sus implementarea acestei investitii elimina penalitatile platite la A.B.A.- MURES datorita neindeplinirii cerintelor de calitate de deversare a apei in emisar din statia de epurare existenta.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul investitiei este: 1. Colectarea apei uzate menajere din localitate si epurarea acesteia inainte de deversarea in emisar. 2. Ridicarea standardului de viata a populatiei prin crearea premiselor pentru dezvoltarea urbanistica, economica si turistica a zonei. 3. Corectarea calitatii apelor uzate menajere la nivelul statiei de epurare, in asa fel incat, deversarea apei epurate in emisar, sa se incadreze in parametrii impusi de normele in vigoare. 4. Un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra starii de sanatate a populatiei, cat si a mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane, al solului si subsolului.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
La nivelul comunei Galautas, in anul 2008 s-a executat o statie de epurare noua, compacta, care sa preia apele uzate menajere din reteaua de canalizare a localitatii, de la un numar de 1200 de locuitori echivalenti, incluzand si locuitorii racordati la reteaua de canalizare executata in anul 2009. Statia de epurare existenta este de tip RESETILOVS, avand debitul proiectat de 240 mc/zi. Aceasta statie nu reuseste epurarea corespunzatoare a apelor uzate menajere, astfel ca de-a lungul timpului au existat depasiri importante de parametrii penalitati financiare majore aplicate de A.B.A.- MURES. Prin urmare se impune modernizarea cat mai rapida a statiei de epurare existenta.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toata populatia comunei Galautas precum si puritatea apei care se va deversa din statia de epurare in raul Mures.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Pana la aceasta data este intocmit Studiul de fezabilitate obtinute avizele necesare pana la acest stadiu, Devizul general precum si H.C.L. nr. 62/2017 prin care au fost aprobati indicatorii tehnico-economici, pe care le anexam.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%