ACHIZIȚIONAREA ȘI MONTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA DĂNEȘTI/KAMERARENDSZER BESZERZESE ES FELSZERELÉSE DÁNFALVA KÖZSÉGBEN2018 ianuarie
50000
Dănești - Csíkdánfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Achiziționarea și montare sistemului de supraveghere video, conținând 5 camere de exterior montate în centrul comunei, precum și 10 camere de exterior montate în drumurile de acces în comună, precum și echipamentul necesar ptr. funcționarea optimă a acestora.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Asigurarea ordinii și siguranței publice pe raza comunei Dănești, precum și prevenirea unor posibile infracțiuni.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Investiția este necesară în vederea creșterii gradului de siguranță, precum și ordinii publice. Totodată este considerată a fi o măsură eficientă și eficace în scopul susamintit.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Comunitatea locală 2292 persoane, mai ales persoanele vulnerabile (persoanele singure în vârstă, copii, persoanele care locuiesc în zone izolate), precum și comunitatea din zona Ciucului de Sus.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Este o investiție nouă, a fost efectuat un studiu la pieției în acest scop.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%