Alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare menajeră în localitatea Ocna de Jos, comuna Praid, jud. Harghi2018 ianuarie
50000
Ocna de Jos - Alsósófalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Construirea retelei de apa si canalizare a localitatii Ocna de Jos.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Realizarea unui sistem modern de apa si canalizare in localitate pentru satisfacerea nevoilor cetatenilor.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lipsa retelei de canalizare iar reteaua de apa actuala construit in mai multe parti a satului nu poate fi monitorizat si este intr-o stare de degradare avansata care nu poate satisface nevoile locuitorilor.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii localitatii Ocna de Jos.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Cerere finantare semnata. Licitatia proiectului tehnic in curs.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%