Reabilitarea drumurilor publice din interiorul comunei Ditrau, judetul Harghita2018 ianuarie
185000
Ditrau - Gyergyóditró
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Din punct de vedere al stării tehnice drumurile comunale studiate din comuna Ditrău sunt drumuri aflate în starea avansată de degradare, care pune în pericol desfăşurarea în siguranţă a circulaţiei, rezultă din starea neadecvată a drumurilor menţionate. Investiţia propusă a fi realizată va contribui la aducerea platformei drumurilor la parametrii de gabarit şi sistem rutier corespunzător clasei tehnice necesare pentru drumuri comunale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Investiţia propusă a fi realizată va contribui la aducerea platformei drumurilor la parametrii de gabarit şi sistem rutier corespunzător clasei tehnice necesare pentru drumuri comunale.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Astfel, necesitatea şi oportunitatea investiţiei „REABILITAREA PARTIALĂ A RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA DITRĂU, JUDETUL HARGHITA” rezultă din starea neadecvată a drumurilor menţionate. Investiţia propusă a fi realizată va contribui la aducerea platformei drumurilor la parametrii de gabarit şi sistem rutier corespunzător clasei tehnice necesare pentru drumuri comunale, la rezolvarea circulaţiei rutiere pe drumurile comunale în condiţii de confort optim şi siguranţă, la fluidizarea traficului şi indirect la ameliorarea calităţii mediului prin eliminarea producerii prafului în aer, prin reducerea lucrărilor de reparaţii la autovehicule și prin scăderea consumului de carburanţi.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Localnicii cu domiciliul aflat pe strazile respective, respectiv intreaga localitate si toti cei care tranziteaza comuna Ditrau
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul este depus spre finantare in PNDL, avand cheltuieli neeligibile destul de insemnate.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%