Achiziționare mobilier și dotări pentru Grădinița cu program prelungit din localitatea Corund / Butor és eszközbeszerzés a Korondi napközi számára2018 ianuarie
95000
Corund - Korond
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Comuna Corund a semnat contractul de finanțare nr. C0720EM00011672100360 / 26.07.2017 cu AFIR în vederea realizării obiectivului de investiții: CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA CORUND, JUDEȚUL HARGHITA, având în vedere faptul ca valoarea eligibilă a proiectului este de maxim 500.000 EUR, dotările și mobilierul nu au fost cuprinse în proiect, Comuna Corund s-a angajat să achiziționeze din surse proprii.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul investiției este asigurarea cheltuielilor necesare achiziționării mobilierului și dotărilor pentru Grădinița cu program prelungit care se construiește din fonduri UE.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea finanțării este justificată de faptul fondurile alocate prin SubMăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică erau insuficiente pentru construirea unei grădiniță cu o capacitate de 124 locuri, dar pentru a putea fii pus în funcțiune și folosit conform destinației clădirea trebuie dotat cu mobilier și echipamentele necesare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potențialii beneficiari al proiectului sunt preșcolarii din Comuna Corund, precum și familiile tinere care prin punerea în funcțiune a unui grădiniță corespunzătoare așteptărilor moderne, sunt motivați să rămâne în comună și să construiască viitorul aici unde au născut.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Procedurile de achiziție sunt în faza finală urmând ca în cel mai scurt timp să fie începute execuția lucrărilor.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%