Centrul Cultural Judeţean Harghita
Program centru metodologic cultural
Universitatea de vară a romilor din Secuime – “Dimensiunile procesului de emancipare a romilor”
Alte localităţi - Más települések
Joi, August 18, 2022 - 15:00
1 400 ron
Responsabil program: Lajos Franciska
Locul de desfășurare a evenimentului:  Selters

Data evenimentului: 18-21  august 2022

Coorgonizatori:


Consiliul Județean Harghita
Centrul Cultural Județean Harghita
Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
Caritas Alba Iulia
Grupul de lucru privind sărăcia profundă al Consiliului Județean Harghita
Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești, Departamentul de Stiințe Sociale


Parteneri:


Tom Lantos Institute, Budapesta
Fundația Autonomia, Budapesta
Transylvania Inquiry
Institutul Bálványos


Scopul:

 Obiectivul pe termen lung al Organizatorilor este de a explora posibilitățile de emancipare a romilor de-a lungul a 5 teme principale: procese producătoare de inegalități sociale, reprezentarea politică și mobilizarea romilor, strategii în procesul de sensibilizare a comunităților majoritare, recunoaștere culturală și politica memoriei istorice, dezvoltare/desegregare teritorială.

Căutăm răspunsuri de la experți și actori internaționali și locali la întrebări precum:


Care sunt dimensiunile emancipării romilor?
Ce condiții sunt necesare pentru a realiza acest lucru?
Ce responsabilități, sarcini și roluri implică acest process?
Ce indicatori ar trebui/pot fi utilizați?
Ce sisteme de sprijin ar trebui să fie utilizat (social, cercetare, economic, social)?
Cum se poate obține sprijinul politic pentru un astfel de " proiect "?
Cui i se atribuie responsabilitatea în acest demers?


Multe alte teme și situații importante din punct de vedere social vor fi, dezbătute în cadrul unor mese rotunde și paneluri de discuții.

Program finanțat din proiectul internațional "Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development" (Dream Road) din cadrul Programului Transnațional Dunărea.