Reabilitare pod peste paraul Corund, strada Banya2018 ianuarie
20000
Praid - Parajd
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea podului peste paraul Corund, strada Banya
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reabililarea podului peste paraul Corund, strada 8anya in vederea asigurarii circulatiei in conditii de siguranla.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Aceasta investitie contribuie la asigurarea sigurantei circulatiei pe drumurile comunale,
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Vor beneficia de aceasta investitie locuitorii Comunei Praid si turistii (aprox. 400.000 turisti anual).
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Elaborare DALI. Depus cerere de finantare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%