SISTEM DE SUPRAVEGHERE CU CAMERE IN COMUNA TULGHES2018 ianuarie
50000
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Montarea de camere de luat vederi in zonele importante in comuna Tulgheş.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul principal este asigurarea siguranţei cetăţenilor respectiv bunurilor locuitorilor din localitate.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Având în vedere creşterea infracţionaliăţii, respectiv suprafaţa mare pe care se extinde comuna Tulgheş, serviciul de pază şi ordine nu poate acoperi în totalitate localitatea.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Tulgheş 3296 de persoane, firmele din localitate, Ocoalele silvice de pe raza comunei Tulgheş.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Evaluarea sumei necesare pentru implementarea proiectului.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%