Modernizarea Drumurilor Locale Din Pauleni-Ciuc jud. Harghita2018 ianuarie
50000
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A Pálfalvi tanács 2017 ses év folyamán megnyert egy 7.2 pálzázatot,,Községi utak modernizálása,, amelyet meg is nyert és ennek a lebonyolitására lenne szükség anyagi támogatásra , nem támogathato összeg szükségletére.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházások általános célja a község modernizálása, és a községi utak járhatosága!
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás célcsoportjai a községben lakok, és cégek amelyek a községben dolgoznak ,nem elsösorban a turisták is.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A beruházás a kezdeti fázisban vannak azért van szükség támogatásra tudja véghezvinni a Pálfalvi tanács.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%