Modemizarea unor strazi din localitatile Ocna de Jos si Ocna de Sus, com. Praid, jud. Harghita2018 ianuarie
50000
Praid - Parajd
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Modernizare unor strazi din loealitati le Ocna de Sus si Ocna de Jos prin asfaltarea acestora
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Realizarea proiectului esle necesar si oportun pentru comuna Praid, deoareee consta in salisfacerea unor necesitati evidenle idenlificate la nivelul celor 2734 locuitori din cele doua localitati.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
In primul rand vor beneficia de aceasta investitie locuitorii satului Oena de Jos si Ocna de Sus in numar de 2734 locuilori.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Contract finantare semnat. In curs licitatia proiectului tehnic.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%