„Reabilitarea retelei electrice la Școala Gimnazială ,,MÁRTONFFI JÁNOS”- oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita”2018 ianuarie
50000
Vlăhița - Szentegyháza
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea retelei electrice la Școala Gimnazială ,,MÁRTONFFI JÁNOS”- oraşul Vlăhiţa, judeţul Harghita. Se vor executa următoarele categorii de lucrari: -iluminat școală și prize, -montare tablouri electrice, -montare tuburi izolante, -montare întrerupătoare electrice, -schimbarea conductelor, a comutatoarelor și a cablurilor pentru energie electrică, -legare la pământ, -reabilitarea pereților după trasarea liniilor electrice.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reabilitarea instalației electrice interioare, pentru iluminat și prize, siguranta elevilor si a cadrelor didactice, protecția împotriva electrocutărilor, respectarea și aplicarea prezentelor norme de protecție a muncii si de P.S.I.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Soluţiile tehnice stabilite în documentaţie sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare şi îndeplinesc cerinţele esenţiale de calitate stabilite de Legea nr. 10/1995 împreună cu Legea nr. 123/ 2007: rezistenţă mecanică şi stabilitate,securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu, siguranţă în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
300 de elevi si 50 cadre didcatice, Beneficiari indirecti: locuitorii ai orasului Vlahita: 6868 de locuitori.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Achizitia este publica in desfasurare. Caietul de sarcini si devizul, respectiv documentatia de atribuire este pregatita.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%
  •  
  • 1 of 10