Construire gradinita cu program prelungit in com. Praid, jud. Harghita2018 ianuarie
20000
Ocna de Sus - Felsősófalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Construire gradinita cu program prelungil
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Construire gradinita cu program prelungil
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lipsa unei gradinite cu program prelungit in comuna Praid
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
copii din comuna Praid
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Cerere finantare semnat cu AFIR. In curs licitatia pentru lucrari.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%