PRELUNGIRE TROTUAR ADIACENT DRUM NATIONAL DN12-E 5782018 ianuarie
Dănești - Csíkdánfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizarea trotuarului de pe lânga drumului național DN 12, se asigură condițiile minime de desfășurare în siguranță a traficului pietonal lânga drumul național. Investiția este compus din trei obiecte din care obiectul nr.1, respectiv obiectul nr.3 este finalizat conform proiectului. Continuarea investiției cu Obiectul nr. 2 Prelungire Trotuar tronson 2 este strict necesar.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Asigurarea desfășurării traficului pietonal și vehicular în siguranță, de pe lângă drumul național DN-12
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Asigurarea desfășurării traficului pietonal și vehicular în siguranță, de pe lângă drumul național DN-12.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Dănești.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Realizarea trotuarului de pe lânga drumului național DN 12 este asigurat în proporție de 50%.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%