Achizitie sistem de supraveghere video2022
50000
Cozmeni - Kozmás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Comuna Cozmeni prin acest program are ca scop achiziționarea unor sistem de supraveghere video exterior, pentru monitorizarea căilor de acces și zonelor publice a Comunei Cozmeni. Aceste sisteme vor fi dotate cu recunastere automata a numerelor de inmatriculare. Sistemul va asigura supravegherea video pe timp de zi si de noapte. Imaginile preluate vor fi stocate pe un echipament de stocare astfel incat sa permită o analiză ulterioară, în caz de necesitate. Aceste sisteme vor functiona prin cablu optic, cu cost de intretinere redusa.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul acestei program este protejarea bunurilor și materialelor locuitorilor Comunei Cozmeni, precum și prevenirea, solutionarea infractiunilor comise pe teritoriul Comunei Cozmeni și in caz de pandemie. Cu realizarea programului vom ajuta și munca voluntarilor Comunei.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Conform raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică făcută pentru Comuna Cozmeni, este necesar achizitionarea unei sistem de supraveghere video. Pentru ca un sistem de pază - asigurat prin voluntariat - sa fie bine organizat și bine pus la punct acesta trebuie să cuprindă, printre altele si realizarea unui sistem de supraveghere video a zonelor de acces si a strazilor Comunei Cozmeni.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii acestui program sunt locuitorii Comunei Cozmeni, precum și instituțiile publice, firmele existente în Comună.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul este in curs de realizare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%