Dotarea atelierului de mecanic auto - Liceul Tehnologic Fogarasy Mihály - Continuare investitie2018 ianuarie
25000
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin investitie se prevede dotarea atelierului de mecanic auto cu urmatoarele bunuri: Analizator de 4 gaze la motoarele pe benzină+opacimetru pentru motoarele Diesel, Elevetor auto cu două coloane electrohidraulic si Tester Original Launch. 1. Tester Original Launch X431 V+ PRO3 este alcătuit dintr-un calculator pentru X-431 V +, un manșon de protecție, un conector de diagnostic DBScar și mai multe conectori OBD1 la OBD2. Comunica cu masina prin DBSCAR se conecteaza la bluetooth, citeste codul de masina DTC si detecteaza functia prin computerul X431 Pro Pad, realizeaza modelul masinii complete X431 si functia de diagnoza completa a sistemului , integrează mai multe aplicații și servicii, cum ar fi crearea bazei de date de întreținere , furnizarea de informații de întreținere instantanee, înființarea cercurilor sociale de întreținere publică și privată etc. Ca urmare, aceasta construiește o comunitate largă de diagnosticare a vehiculelor, care vă ajută să împărtășiți cunoștințele de întreținere a vehiculelor online, să vă schimbați experiența de întreținere a vehiculelor online și să furnizați servicii online de întreținere a vehiculelor. 2. Elevator auto 2 cu coloane electrohidraulic 4000 kg caliatate premium, Blocarea sistemului de siguranta a acestui elevator auto cu 2 coloane electrohidraulic este automata iar deblocarea sistemului de siguranta manuala, mecanizmul de actionare al acestui elevator are trecerea pe jos si este acoperit de o traversa cu profil foarte jos bratele sunt simetrce cu 2 segmenti tampoanele de pe brate (discurile) sunt cu filet ce pot fi ajustate in functie de caroseria masinii inaltimea pilonilor este de 280m. 3. Analizor de 4 gaze la motoarele pe benzină + opacimetru pentru motoarele Diesel:Pentru benzina, diesel si GPLImprimantă termica inclusaSonda pentru temperatura uleiCamera de fum separatăAfisaj cu cristale lichide LCDFuncţie de autocalibrare pentru unitatea de măsurare şi camera de fumCameră de măsură în infraroşu termostatată RPM la bateriePregătit pentru kit NOxCeas timp realMăsurarea CO, HC, CO2, CO corectat, O2 şi LambdaPorturi de comunicaţii seriale şi paralele pentru conectare la PC.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Dezvoltarea bazei materiale a unităţii, reabilitarea infrastructurii şi achiziţionarea mijloacelor de învăţământ şi a echipamentelor didactice aferente domeniului de pregătire a mecanicii auto. Asigurarea condiţiilor optime pentru formarea profesională a elevilor şi a adulţilor în cadrul unităţii şcolare.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Această investiție este vitală pentru instituția noastră, având în vedere că în Bazinul Gheorgheni numărul atelierelor de reparații și întreținere auto este în continuă creștere, ceea ce neceasită forță de muncă calificată, fapt ce se reflectă prin activitatea Asociației Arbor. Instituția nu are resursele materiale necesare pentru această dezvoltarea calitativă și cantitativă a dotării atelierului mecanic auto, fapt pentru care solicită sprijinul Consiliului Județean. Prin realizarea obiectivelor acestui proiect, contribuim la dezvoltarea durabilă a regiunii pregătind profesioniști în domeniul mecanic.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupul țintă: - Direct: clasele a IX-a, a X-a și a XI-a profesională cu un efectiv de 125 de elevi, clasa a XII-a liceu cu un efectiv de 15 elevi, clasa a XII-a seral 21 de elevi în domeniul de pregătire mecanic auto și clasele a IX-a, a X-a și a XI-a liceale de mecatronică cu un efectiv de 59 de elevi. - Dacă reușim să reînnoim atelierul, putem porni clasă postliceală, sau chiar de maistru instructor în domeniul mecanică, adică putem accentua formarea profesională a adulților. - De fapt, de această învestiție vor beneficia marea majoritate a elevilor instituției. - Indirect: întreprinderile din Bazinul Gheorgheni vor câștiga oameni calificați și foarte bine pregătiți în acest domeniu, cunoscând modul de utilizare a utilajelor moderne.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Prima faza a investitiei s-a realizat in cursul anului 2017 cu sprijunul mConsiliului Judetean Harghita. Prezenta investitie este continuarea acestuia, si se afla in faza de concept.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%