Realizare studiu de fezabilitate pentru proiectul "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita"2018 ianuarie
Ciceu - Csíkcsicsó
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizare studiu de fezabilitate pentru proiectul "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita"
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Realizarea studiului de fezabilitate este necesară în scopul depunerii documentaţiei pentru finanţarea proiectului "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita", în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetic în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon .
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Cheltuielile de funcţionare ale instituţiilor în subordinea primăriei sunt foarte mari şi creează dificultăţi în asigurarea fondurilor necesare, astfel comuna trebuie iniţieze proiecte în vederea economisirii acestor cheltuieli prin creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogas, geotermal), iar realizarea proiectului "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" ar reprezinta un pas important în acest sens.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toti locuitorii din Comuna Ciceu, copii, părinţi, profesori
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
În cazul proiectului "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" în urma achiziţionării terenului necesar va fi elaborat studiul de fezabilitate şi depusă cererea de finanţare. Contractul de prestări servicii de proiectare faza SF este încheiat.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%