Cumpărare teren necesar realizării proiectelor "Construire şi dotare grădiniţă cu utilităţile aferente în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" şi "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita"2018 ianuarie
90000
Ciceu - Csíkcsicsó
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Cumpărare teren necesar realizării proiectelor "Construire şi dotare grădiniţă cu utilităţile aferente în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" şi "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita"
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
În cazul proiectului "Construire şi dotare grădiniţă cu utilităţile aferente în Comuna Ciceu, judeţul Harghita", având în vedere interesele şi nevoile copiilor, este nevoie cumpărarea unui alt teren care asigură spaţii verzi mai mari pentru activităţiile grădiniţei în afara construcţiei, iar în cazul proiectului "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" momentan nu avem în proprietate teren necesar depunerii cererii de finanţare şi implementării proiectului.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Comuna Ciceu are amenajată o grădiniţă într-o clădire existentă a primăriei, care este improprie pentru această funcţie. Grupele de copii sunt aglomerate şi nu beneficiază de condiţii adecvate pentru funcţionarea unei grădiniţe conform normelor în vigoare. Curtea grădiniţei are funcţiuni comasate ce nu permite o utilare specifică, spaţiile de joacă exterioare sunt foarte reduse. În scopul construirii unei grădiniţe corespunzătoare a fost depusă o cerere de finanţare în cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală, Sub-măsura 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, cererea fiind selectată pentru finanţare, urmând ca contractul de finanţare să fie încheiată la începutul anului 2018. Considerăm că terenul propus pentru grădiniţă trebuie schimbat în scopul asigurării spaţiilor de joacă exterioare mai mari. Realizarea proiectului "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" în apropierea grădiniţei şi altor instituţii ale comunei ar reprezenta un avantaj semnificativ în scopul asigurării funcţionării acestor clădiri pe termen lung.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toti locuitorii din Comuna Ciceu, copii, părinţi, profesori
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
În cazul proiectului "Construire şi dotare grădiniţă cu utilităţile aferente în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" studiul de fezabilitate este elaborat, cererea de finantare este selectată pentru finanţare, urmând ca contractul de finanţare să fie încheiată la începutul anului 2018, iar în cazul proiectului "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" în urma achiziţionării terenului necesar va fi elaborat studiul de fezabilitate şi depusă cererea de finanţare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%