INFIINTARE INFRASTRUCTURA DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MERESTI2018 ianuarie
110000
Merești - Homoródalmás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Infiintare infrastructura de servicii sociale pentru persoanele varstnice vizeaza amenajarea unui centru social de zi cu functii multiple in constructie existenta pentru populatia comunei cu varsta inaintata.Investitia contribuie la cresterea autonomiei si bunastarii vietii varstnicilor, al imbatranirii sanatoase, al asigurarii unei vieti de calitate.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
prelungirea si imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice promovarea participarii sociale active si demne a persoanelor varstnice obtinerea unui grad mai ridicat de independenta si siguranta pentru persoanele cu nevoi de ingrijire de lunga durata
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Din totalul locuitorilor comunei de 1339 persoane, 23,23% sunt in varsta de peste 65 de ani, din care majoritatea locuiesc singur. Persoanele varstnice se confrunta cu nevoi socio-medicale, nevoia de informare, nevoia de consiliere si nevoia de socializare. Acestea justifica necesitatea si oportunitatea infiintarii unui centru social de zi cu functii multiple.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Persoanele varstnice de peste 65 ani din locuitorii comunei Meresti
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
DAli - realizat Studiile de GEO si TOPO realizate Avizele necesare derularii investitiei sunt obtinute

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%