Cheltuieli pentru autorizare PSI „Scoala Gimnaziala Janos Zsigmond”2018 ianuarie
Dîrjiu - Székelyderzs
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Intrucat Scoala Gimnaziala Janos Zsigmond din comuna Darjiu nu este autorizat din punct de vedere PSI, este imperios necesar si obligatoriu autorizarea cladirii. Pentru aceasta autorizare se necesita o serie de avize si certificari PSI.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Autorizarea PSI a cladirii Scoala Gimnaziala Janos Zsigmond
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Intrucat Scoala Gimnaziala Janos Zsigmond din comuna Darjiu nu este autorizat din punct de vedere PSI, este imperios necesar si obligatoriu autorizarea cladirii. Pentru aceasta autorizare se necesita o serie de avize si certificari PSI.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarul direct este Scala Gimnaziala Janos Zsigmond si beneficiari indirecti locuitorii comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
In curs de obtienere autorizatie

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%