Centrul Cultural Judeţean Harghita
Programe dedicate culturii ceangăi
Tabăra de dans popular din Lunca de Jos ediţia a XXV-a
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Duminică, Iulie 24, 2022 - 00:00
10 000 ron
Responsabil program: Triff Ramona
Activitățile taberei: cursuri de dans, cursuri de învățarea de cîntece populare, activităţi meşteşugăreşti: brodarea cojocului ceangăieşti, împletirea biciurilor, cioplirea lemnului, croşetarea mileurilor, vopsirea  şi decorarea mobilierului cu participanți din țară și din străinătate. Scopul:


 

promovarea şi conservarea tradiţiilor populare ceangăieşti;
perpetuarea jocului popular şi a cântecelor populare;
transmiterea din generaţie în generaţiei a meşteşugurilor vechi;
cunoașterea în cadrul programului: a  folclorul ardelenesc şi plantele medicinale,