IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT SI TURISTIC DE UZ PUBLIC IN COMUNA MEREST2018 ianuarie
Merești - Homoródalmás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investitia IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT SI TURISTIC DE UZ PUBLIC IN COMUNA MERESTI - proiectul vizeaza amenajarea zonei inconjuratoare la Fantana de Sare proprietatea punlica a comunei Meresti pe o suprafata de 2037 mp, transformarea spatiului aflat in paragina si valorificarea superioara a apei sarate alimentata de un izvor subteran. Noua infrastructura de agrement consta in transformarea spatiului existent in loc de recreere cu posibilitate de joaca pentru copii cu spatii verzi amenajate, loc de recreere pentru tineret, familii cu copii, cu amplasarea 2 ciubere cu apa sarata cu posibilitate de incalzire, construirea unui corp de cladire amenajat cu vestiare si grupuri sanitare. Constructiile se vor realiza din lemn si piatra naturala.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Conservarea patrimoniului natural, istoric si cultural Dezvoltarea , diversificarea si promovarea ofertei turistice Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism prin valorificarea durabila a resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor in turism i
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Pentru obtinerea fondurilor necesare realizarii investitiei am depus un proiect
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Transformarea spatiului existent in loc de recreere cu posibilitate de joaca pentru copii cu spatii verzi amenajate, loc de recreere pentru tineret, familii cu copii, cu amplasarea 2 ciubere cu apa sarata cu posibilitate de incalzire, construirea unui corp de cladire amenajat cu vestiare si grupuri sanitare. Investitia vizeaza ca beneficiari pe l.ocuitorii comunei, copii, tineretul, turisti din tara si din strainatate.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
SF realizat, Studiu GEO TOPO realizat Avizele necesare realizarii investitiei sunt obtinute.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%