Modernizare drumuri comunale in Comuna Feliceni2018 ianuarie
140000
Feliceni - Felsőboldogfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Felsőboldogfalva község 11 falujában megtalálható községi kövezett utak modernizálása aszfaltszőnyeggel, ugyanis községi útjaink 90%-a kövezett út.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás céja, hogy Felsőboldogfalva község falvaiban egy európai szintü utcahálózat legyen, így a lakók ne keljen esős időben sárban járjanak, valamint száraz időben a porban.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Mint köztudott egy térség fejlődésének alapfeltétele az alap infrastruktúrák megléte, mint például a megfelelő úthálózat is. Ezen alapinfrastruktúrák kiépítésének következtében úgy gondoljuk, hogy ilyen kis falvakban elkezdődhet a népességnövekedés. Településeink Székelyudvarhely városától legközelebb 1, valamint legtávolabb 14 kilóméterre fekszenek ami szintén fontos szempont lehet a népességnövekedés tekintetében, ha megvannak az alapinfrastruktúrák. Továbbá köztudott, hogy megfelelő útinfrastruktúra magával vonza a gazdasági növekedést is, ugyanis a könnyen megközelithetőség miatt vállakozások indulnak a településeken.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás célcsoportja Felsőboldogfalva község 3297 főt számláló lakossága. Várt hatása: a falvaink elnéptelenedésének visszafordítása, valamint új vállakozások elindulása, ideköltözése.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A beruházás jelenleg kész tanulmány (DALI) fázsiban van.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%