AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL LA SCOALA GIMNAZIALA "DUMITRU GAFTON" IN COMUNA GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA2018 ianuarie
110000
Gălăuțaș - Galócás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Scenariul selectat pentru realizarea investitiei presupune amenajarea terenului multisport si a zonei de educatie fizica, care sa satisfaca nevoia de practicare simultana a mai multor tipuri de sport. Amenajarea spatiilor va presupune amenajarea terenului multisport propriu zis, iluminat si imprejmuit corespunzator, montarea mobilierului urban si amenajarea pistei de alergare cu groapa de nisip. Echipamentele de sport vor fi achizitionate de la furnizori autorizati. Prin acest proiect se urmareste crearea unui teren multifunctional de sport optim, functional si estetic, cu impact pozitiv deosebit asupra mediului natural si social.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Se doreste amenajarea unui teren de sport multifunctional exterior in incinta curtii Scolii Gimnaziale "Dumitru Gafton" Galautas. Obiectivul acestei investitii este ca cei 165 de copii ai acestei Scoli sa poata efectua in aer liber orele de educatie fizica si alte activitati sportive.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Avand in vedere suprafata exterioara pe care se desfasoara orele de educatie fizica si sport este foarte rudimentara, se doreste amenajarea terenului de sport multifunctional pe care sa se poata desfasura activitati de minifotbal, handbal, baschet, pista de alergare, saritura in lungime, groapa de nicip, mobilier urban, gard imprejmuitor, iluminat exterior.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toti copii de la Scoala Gimnaziala "Dumitru Gafton" Galautas precum si altii in cadrul competitiilor intre scoli.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Pana la aceasta data este intocmit Studiul de Fezabilitate cu avizele necesare la acest stadiu precum si Tema de proiectare aprobata cu HCL nr.87/2017 pe care o anexam.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%