Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Sântimbru, județul Harghita2018 ianuarie
120000
Sântimbru - Csíkszentimre
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Satul Sântimbru dispune de un sistem de canalizare menajeră cu stărizle canalizate în proporție de 80% realizat prin OG7, iar stație de epurare s-a proiectat și executat pentru preluarea apelor uzate din toată localitatea. Extinderea rețelei de canalizare menajeră proiectată va contribuii la deservirea populației Sântimbru. Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect va fi de 818 locuitori cea ce înseamnă 36% din totalul populației.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Extinderea infrastructurii de canalizare menajeră, care va contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zona rurală comuna Sântimbru.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Extindere rețea de canalizare menajeră este o activitate prioritară, pentru care NU AVEM FONDURI NECESARE. Necesitatea promovării realizării obiectivului de investiție se justifică din punc de vedere, ecologic, economic și social.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupul țintă este toată comunitatea din Sântimbru, dar și populația Ciucului ,cât si turiștii.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
-În curs de achiziții - Contract de finanțare nr.Co720AM00011672100315/02.10.2017 MADR - HCL nr. 55/2016 privind aprobarea SF

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%