Reabilitarea drumului comunal DC32, Turdeni, Com. Șimonești, jud. Harghita2018 ianuarie
Șimonești - Siménfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea drumului comunal DC32 se va executa de la intersecția DC39 pâna la intersecția drumului județean DC 135 incluzând intravilanul satului Turdeni.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin realizarea proiectului se face legătură între drumul comunal DC 39 Șimonești-Medișoru Mare ( reabilitat prin Programul SAPARD) cu DJ 135 prin satul Turdeni.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Implementarea proiectului oferă posibilitate pentru tinerii fermieri o legătură mai bună cu centrul comunei și cu drumul județean DJ135 și cu drumul național DN 13C și pentru dezvoltarea turismului sătesc și stimularea vizitarii bisericii monumentale.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potenţialii beneficiari sunt:Tinerii fermieri, Composesoratul Csere erdo, investitorii în agricultura și locuitorii satului.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Este elaborat Studiul DALI.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%