Rebilitare și modernizare case de cultura, Comuna Sînsimion, sat Sînsimion și sat Cetățuia2018 ianuarie
60000
Sînsimion - Csíkszentsimon
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea și modernizarea caselor de cultură, Comuna Sînsimion, sat Sînsimion și sat Cetățuia
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul principal al reabilitării și modernizării caselor de cultură este îmbunătățirea stării tehnice a clădirilor precum și a creșterii gradului de confort a utilizatorilor.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Insuficiența resurselor financiare proprii pentru scopul descris.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potențialii beneficiari ai investiției sunt cetățenii comunei, cei 3482 locuitori.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
10%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%