Extindere rețele electrice (electrificare) Comuna Cîrța, Zona Madicsa, Județul Harghita2018 ianuarie
95000
Cârța - Karcfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A projekt a községtől 4,3 km-re lévő Madicsa fürdő villamosítását foglalja magába. A beruházás közös összefogással valósulna meg, mely összefogásban partner Karcfalva Község Helyi Tanácsa mellett Hargita Megye Tanácsa is besegített. A megyei tanács finanszírozta a szükséges anyagok beszerzését (villanyvezeték, transzformátor), a helyi tanács pedig a munkadíjat és egyéb költségeket. Sajnos azonban nem áll rendelkezésünkre elegendő forrás.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás sajátos célja, hogy a jelenleg felújítás alatt álló Madicsa fürdő alkalmas legyen kisebb rendezvények, ifjúsági táborok lebonyolítására a villanyhálózat kiépítése révén. A beruházás általános célja a turizmus fellendítése Karcfalva községben.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Madicsa turisztikai központ kiépítése révén (amelyhez a villanyáram-hálózat kiépítése is hozzájárul) a község fenntartható módon lenne képes kiaknázni a meglévő borvízforrásokat, magas szintű szolgáltatásokat kínálva. A turisztikai központ szolgáltatásai hatékonyan kiegészítenék a helyi turisztikai szolgáltatáskínálatot. Ezért fontos, hogy Madicsa-fürdőt villamosítsuk.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A projekt kedvezményezettjei mindazok a célcsoportok, akik a térségen belülről igénybe veszik a turisztikai komplexumot, a komplexum fenntartásában pedig közvetlen kedvezményezettként jelennek meg a helyi kivitelező és üzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások, illetőleg közvetett módon a helyi lakosság a létrejövő szolgáltatások és az új munkahelyek révén. Az elsődleges célcsoport a fiatal generáció.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A beruházás jelenleg építkezési fázisban van. A megyei tanács megvásárolta a szükséges eszközöket. Mi a munkálatot meglicitáltuk. Elkezdődtek a munkálatok. Az idei évre elkülönített összeget el is költöttük. Jövőben kellene folytatódjanak a munkálatok.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%