Infiintarea retelei de apa uzata in localitatile Mugeni,Lutita si Dejutiu, com. Mugeni judetul Harghita2018 ianuarie
75000
Mugeni - Bögöz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Infiintarea retelei de apa uzata in localitatile Mugeni,Lutita si Dejutiu, com. Mugeni judetul Harghita
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Executie lucrari de constructie a retelei de apa uzata in cadrul proiectului " Infiintarea retelei de apa uzata in localitatile Mugeni,Lutita si Dejutiu, com. Mugeni judetul Harghita"" , prin proiect se realizeaza infiintarea retelei de apa uzata in trei sate ale comunei Mugeni, cu statii de pompare, reteaua de colectare, subtraversari.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Asigurarea unor conditii decente si moderne pentru locuitorii celor trei sate
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toti locuitorii satelor Mugeni, Lutita si Dejutiu
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Investitia se afla in faza de achizitie a lucrarii

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%