Alimentare cu apa potabila a satelor Cadaciu Mic, Cadaciu Mare și Cobatesti, Comuna Șimonești2018 ianuarie
Șimonești - Siménfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A harom falu ivovizrendszerenek a megvalositasa
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A fent emlitett 3 falu ivoviz szuksegletenek a megoldasa
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A harom falunak nincs vizvezetek rendszere es a vizhiany problemajanak a megoldasa az ivovizhalozat kiepitese
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A 3 falu lakossaga, szamszerint 750 fo
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Kezdodik a tervezes alinditasa

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%