CRESTEREA SIGURANTEI IN COMUNA LUETA2018 ianuarie
25000
Lueta - Lövéte
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Creşterea siguranţei in comuna Lueta prin montarea camerelor de supreveghere la intrările in comună, la instituţiile importante (Şcoală, Casa de cultură, Biblioteca comunală, Casa muzeală, Centru turistic, Tabara scolară, Cantina socială) respectiv în zonele turistice din Băile Chirui şi Seltersz.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Creşterea siguranţei în localitate, prin apărarea instituţiilor, gospodăriilor omeneşti. creşterea gradului de siguranţă a tinerilor cu ocazia diferitelor evenimente. Sprevegherea maşinilor, căruţelor care trec prin comună, respectiv transporturile de lemne de la pădure şi pe drumurile cu restricţii de tonaj.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Prin această investiţie
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toată comuna Lueta, localnicii din comună vor beneficia de efectele pozitive ale investiţiei. Tineri ar avea mai multă siguranţă în vederea rămânerii în localitate sau pentru restabilire şi eventual la începerea unor noi afaceri. Copii, ţcolarii şi preşcolari ar avea mai multă siguranţă în şcoli şi grădiniţă.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Comuna Lueta are oferte de preţ pentru achiziţionarea şi montarea acestor camere de supraveghere.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%