Reabilitarea şi reamenajarea clădirii şi a spaţiului în aer liber la Moara Tinka - Documentaţie tehnică 2018 ianuarie
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin investiţie ca prima fază se propune realizarea unei documentaţii tehnice care tratează reabilitarea şi reamenajarea clădirii şi a spaţiului în aer liber de la imobilul Moara Tinka, monument istoric de categoria B. Studii necesare si fazele de proiectare incluse in cadrul prezentei investitii: - Studiu Geotehnic - Studiu Topografic - Studiu biologic - Studiu istoric - Expertiza tehnica - Documentatie tehnica - Faza SF - Documentatie tehnica - Faza Proiect tehnic - Verificare proiect
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectiv general: Contribuția asupra dezvoltării regionale prin conservarea patrimoniului cultural construit și promovarea de cunoștințe și aprecierea patrimoniului în rândul comunității locale. Obiective specifice: Conservarea patrimoniului cultural local și reutilizarea sa ca un instrument de dezvoltare economică, socială și a turismului local. Dezvoltarea comunităților prin îmbunătățirea atractivității lor turistice și de investiții print conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural Consolidarea capacităților tehnice și creșterea gradului de conștientizare în domeniul conservării patrimoniului cultural pentru localnici, instituții culturale, ONG-uri, arhitecti Promovarea diversității culturale
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Monumentele istorice ale localității Gheorgheni constituie o parte importantă a produsului turistic pe care orașul îl are de oferit. Aceste clădiri constituie o parte integrantă a peisajului orașului, fiind importante monumente arhitecturale și culturale în dreptul lor. Majoritatea produselor noastre turistice culturale sunt vândute în jurul patrimoniului natural (municipalitatea având în administrare Stațiunea Lacul Roșu) și a patrimoniului cultural, incluzând diversele tradiții culturale și puterea vizuală pe care o oferă aceste monumente. Aceste monumente sunt și au fost pentru un timp foarte îndelungat, o caracteristică de bază a produsului turistic care este utilizat pe scară largă pentru a face publicitate activelor municipalității în toate broșurile și ghidurile turistice. Cu toate acestea, în ciuda importanței lor inerente istorice și arhitecturale, și a importanței pentru turism, părțile mai mari, ample din aceste clădiri istorice se găsesc într-o stare foarte degradată de conservare, datorate în mare parte incapacității de a aborda scara și amploarea sarcinii de restaurare a unor astfel de lucrări masive și, mai important, inegalității resurselor limitate care au fost disponibile până la momentul actual în scopul menținerii și reparării acestor lucrări ample. Datorită stării lor de degradare, avariere, prin urmare, aceste monumente fundamentale și foarte vizibile sunt nu doar vizual neatractive și, ca atare, contribuie prea puțin la promovarea imaginii de marcă a localității Gheorgheni, și se pretind a fi destinație culturală. Nu in ultimul rand, proiectul de management ala Muzeului Traisznyas Marton din Gheorgheni pe perioada 2016-2019, aprobat prin H.C.L. de catre Consiliul Local Ghorgheni cuprinde o serie de oportunităţi privind investiţiile cultural-turistice care au menirea de dezvoltare si modernizarea obiectivelor cu potenţial touristic. Înca din anul 2006 conducerea Muzeului Tarisznyas Marton s-a preocupat cu dezvoltarea acestui imobil care se află în proprietatea MuNICIPIULUI Gheorgheni initiind un experiment inedit prin construirea unui joagăr de apă funcţională, acesta devenind o atracţie turistică până în anul 2012. Totodată, conducerea muzeului are intenţia de a realize a secţie special în aer liber cu tema Muzeul mecanismelor tradiţionale de apaă (Vizzel hajtott szerkezetek Múzeuma), dezvoltat éi amenajat ún jurul Morii Tinka, având în vedere faptul că terenul pe lângă cursul Belchia corespunde pentru amplasarea mecanismelor tradiţionale şi punerea lor în funcţiune cu ajutorul apei: moară, joagăr, piua, dârstă, vâltoare, zdrobitoare, etc.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupurile țintă directe: locuitorii orașului, 18000 persoane turiști administrația locală specialiști în domeniul cultural grupuri de interes istoric, organizații de meșteșugari Grupuri țintă indirecte: antreprenori locali și regionalil locuitori ai microregiunii- 40000 persoane Legătura dintre grupurile țintă și nevoia prezentată este dată de impactul pozitiv direct asupra utilizatorilor patrimoniului cultural care se află în număr mare, ca turiști, locuitori ai zonei, instituții de învățământ, ONG-uri și administrația publică. Chiar și îmbunătățirea minoră a aspectului, siguranța și accesibilitatea unui monument istoric atrage mai mulți vizitatori și utilizatori și permite deschiderea unor noi expoziții și zone publice pentru a fi utilizate în cadrul unor programe destinate noilor vizitatori, a unor evenimente culturale și sociale, prezentări multimedia, activități de cercetare și cu caracter educațional. Această percepție a patrimoniului construit ca un factor economic și social constituie o valoare de bază a proiectului, dincolo de încurajarea activităților de conservare și restaurare, oferind utilizarea durabilă a patrimoniului, planificare inovatoare a formei viitoare a mediului construit și noi oportunități pentru populația locală.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul se afla in faza de concept.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%