Reabilitarea și modernizarea străzilor comunale în comuna Sântimbru, sat Sântimbru, jud. Harghita2018 ianuarie
Sântimbru - Csíkszentimre
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Străzile care urmează a fi reabilitate prezintă o stare de degradare a tuturol componentelor sale (sistem rutier, șanțuri, podețe etc.) cu toate că pe parcurs au fost executate o serie de lucrări cu caracter de reparații sau de întreținere, sau chiar de intervenții, unele cu caracter preventiv. Rețelele de conectate și evacuare a apelor sunt neconforme (șanțuri colmatate, podețe înfundate) producând stagnarea apei pe platforma carosabilului. În cadrul proiectului vor fi reabilitate în total 3825 km de străzi.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
În scopul prevenirii situației, în care circulația să devină greoaie atât pentru mașini și utilaje cât și pietoni, asupra sa trebuie să se intervină cu lucrări mult mai ample, decât reparațiile, cu lucrări de modernizare.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Reabilitarea și modernizarea străzilor comunale este o activitate prioritară, pentru care NU AVEM FONDURI NECESARE. Necesitatea reabilitării străzilor care fac obiectul proiectului este motivat prin faptul că comuna Sântimbru este clasat cu un punctaj relativ bun în clasamentul coeficientelor stabilite la nivelul ,, Sudiului privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale,, Coeficientul comunei Sântimbru este de 0,5550.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Proiectul va deservii direct mai mulți locuitori din cadrul comunei, cât și la obiectivele economice și social culturale.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
- În curs de achiziție, - Contractul de finanțare nr.1814/18.10.217 din programul PNDL, - HCL nr.68/215 privind aprobarea SF

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%