Proiectarea teren de sport multifuncțional în comuna Sânsimion2018 ianuarie
Sînsimion - Csíkszentsimon
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Proiectarea teren de sport multifuncțional în comuna Sânsimion
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul principal al terenului de sport multifuncțional este creșterea nivelului de educație și socializare și a stării de sănătate al școlarilor și tinerilor din comuna Sânsimion, prin practicarea exercițiilor fizice și sportului în cadrul activităților de educație fizică și sport; revigorarea activităților sportive; dezvoltarea activităților sportive în corelație cu programele de dezvoltare rurală.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Insuficiența resurselor financiare proprii pentru scopul descris.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției în mod direct sunt cca. 580 elev și cca. 150 tineri din comuna Sînsimion, iar în mod indirect comunitatea locală contează că copiii să petrece în mod util timpul liber.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%„

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%