Construire şi dotare Hală şi Piaţă agroalimentară Remetea, jud. Harghita2018 ianuarie
210000
Remetea - Gyergyóremete
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prezenta investiție prezintă un ansamblu de construcții în care se regăsesc spaţii deschise pentru desfacerea produselor, hală pentru legume – fructe, produse de carne şi lactate, magazin produse industriale şi un punct de alimentaţie publică tip bufet. Alte cerinţe au fost cele de asigurarea parcărilor şi de posibilităţi de acces neîngrădit. Proiectul a fost actualizat în luna mai 2017. Acest ansamblu cu funcţiuni multiple de desfacere a produselor agro-alimentare şi unele produse industriale va cuprinde următoarele elemente: - Hală pentru produse din carne şi lactate, cu instalaţii frigorifice conform normelor în vigoare. - Hală pentru desfacere legume şi fructe în perioada de iarnă (atunci când nu se poate realiza vânzarea în aer liber). - Un magazin pentru mărfuri industriale. - Un bufet pentru deservirea vâmzătorilor dar şi a cumpărătorilor (15 – 20 locuri) - Camere de cazare temporară pentru vânzătorii veniţi din alte regiuni, până la soluţionarea cazării acestora în comună (10-12 locuri). - Cabinet sanitar veterinar pentru asigurarea controlului de specialitate - Depozite - Spaţii tehnice – CT. Pe amplasament se vor realiza parcări pentru vizitatori şi suprafeţe carosabile pentru aprovizionare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul investiției prezintă construirea și amenajarea unei pieţe cu hală de desfacere.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Realizarea acesteia se impune datorită insuficienţei şi caracterului strict sezonal al pieţei actuale, care deasupra nu este dotată corespunzător pentru desfacerea produselor lactate şi din carne.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Remetea, precum și din localitățile apropiate.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Procedura de achiziție a lucrărilor de execuție a fost finalizată și a fost emisă ordinul de începere.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%