DOTARI LABORATOR ELECTROTEHNICA-AUTOMATIZARI , LICEUL TEHNOLOGIC CORBU2018 ianuarie
9000
Corbu - Gyergyóholló
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Dotarea minima a laboratoruluio scolar pentru clasele de profil tehnic, domeniul electrotehnica-automatizari.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul si scopul investitiei este acela de a dota cu echipament de specialitate, laboratorul scolar unde isi desfasoara parctica de specialitate elevii Liceului Tehnologic Corbu.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Laboratoarele Liceului Tehnologic Corbu au dotare insuficienta pentru desfasurarea in bune conditii a orelor de specialitate si nu pot fi atinse competentele programei scolare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
-Elevii claselor de tehnic a Liceului Tehnologic Corbu.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%