Intervenție la reparații generale a sistemului de încălzire a Școlii Generale Cobătești2018 ianuarie
25000
Șimonești - Siménfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A kazan meghibásodott, a fűtésvezeték elavult, kózeledik a téli időszak és szükséges a fütésrendszer felújitása
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás célja a kobátfalvi iskola fütéséhez szükséges kazán megjavútása es a vezeték felujitása.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Bármikor fütés nélkül maradhat az iskola.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Az iskola diákjai és pedagógusai.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A kazán meg van javitva, ideiglenesen müködik.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%