Construire garaj și magazie2018 ianuarie
Sândominic - Csíkszentdomokos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
În cadrul investiției se va realiza un construcții stabilă, modernă, cu spații mari pentru depozitare și parcarea a flotei de dimensiuni mari. Construcția va fi realizat fundații continue din BA, cu planșe parter și peste din BA, cu zidărie portantă și compartimentele din cărămidă cu fațade termoizolante, acoperiș din structura lemn, invelitor din țigle ceramic, geamuri termopan și utiliități publice.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea rurală care contribuie la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei comunității rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. Obiectivul specific al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii și echipării instituțiilor publice, respectiv construirea garajului și magaziei din cadrul primăriei Sândominic, cu respectarea cerințelor de rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate, mediul înconjurător, accesibilitate.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea realizarii proiectului este justificata de lipsa unui garaj și magazie a Primariei Sandominic din judetul Harghita. În prezent comuna Sândominic are în proprietate două autospecilae de pompieri și un utilaj folosibil pentru întreținerea drumurilor. Pentru aceste mașini de gabarit mare nu exista un spațiu garaj. A două parte a construcției este o magazie pentru depozitarea dferitelor materiale pentru întreținerea utilaelor, mainilor și construcțiilor ale Primăriei. Prin construirea clădirii scade costul întreținerii a mașinilor și curtea Primăriei primește un aspect mai îngrijit, totodată crește clalitatea serviciilor publice.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Sándominic
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Elaborat SF.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%