REPARAŢII CAPITALE ŞI MODERNIZARE CLĂDIRE COMUNALĂ PENTRU CENTRU MULTIFUNCŢIONAL ŞI REFUGIU P.S.I.2018 ianuarie
45000
Zetea - Zetelaka
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
În prezent avem în dotare următoarele echipamente şi utilaje: autospecială de stins incendii Mercedes Benz, fabricată în 1964 autospecială stins incendii Raba, fabricată în anul 1989, autospeciala stins incendii UTV, fabricată în 2015. Remiza PSI existentă nu are dimensiune anecesară pentru depozitare tuturor echipamentelor. Din această cauză autospeciala de stins incendii RABA fabricată în 1989 şi cumpărată în 2012 este ţinută ăn aer liber, este vulnerabilă condiţiilor meteo şi iarna nu ese funcţională. Din acestă cauză scade capacitatea de intervenţie a echipei voluntare. Remiza PSI construită în anul 1960 nu mai corespunde cerinţelor actualenici ca dimensiune, nici ca condiţii tehnice pe tru a fi autorizată de organele competente. Ca urmare se impune înfiinţarea unui centru mai performant. Comuna Zetea deţine o clădire bine situată, care în urma unor modificări ar corespunde scopului sus menţionat. Lucrările necesare ar fi următoarele: desfaceera acoperişulu existent, executarea unor lucrări de finisare internă şi externă. Menţionăm că investiţia este începută ar care necesită sursă de finanţare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Comuna Zetea are o suprafaţă de cca. 20.000 ha din care cca 10.000 ha pădure, în majoritate conifere. Comuna se compune din satele Zetea, Sub Cetate, Izvoare, Poiana Târnavei, Şicasău şi Deşag, însumând în totalitate 5643 locuitori. Pentru a asigura o protecţie contra incendiilor şi pentru intervenţiile de situaţii de urgenţă există un Compartiment de Situaţii de urgenţă în cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului Comunei Zetea cu un şef serviciu voluntar şi un post vacant. Activităţile privind stingerea incendiilor şi intervenţiile de situaţii de urgenţă sunt asigurate de către 20 voluntari din comună. Obiectivul principal al investiţiei este creşterea gradului de siguranţă împotriva incendiilor şi gradului de pregătire pentru intervenţiile în situaţii de urgenţă în urma acestor lucrări ar rezulta un refugiu PSI DE 155mp pentru utilajele sus menţionate şi un punct de lucru din care se va asigura o logistică optimă pentru intervenţiile contra incendiilor şi o reacţie cât mai promptă la situaţiile de urgenţă.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
În urma finalizării lucrărilor de construcţii ar rezulta un refugiu PSI de 155mp pentru utilajele sus menţionate şi un punct de lucru din care se va asigura o logistică optimă pentru intervenţiile contra indendiilor şi o reacţie cât mai promptă la situaţiile de urgenţă
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toţi locuitorii din Comuna Zetea, în totalitate 5643 locuitori, turiştii şi persoanele care tranzitează teritoriul comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Lucrările de construcţii sunt în curs de execuţie.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%