REAMENAJARE TEREN DE SPORT CU INFRASTRUCTURA AFERENTA2018 ianuarie
80000
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Terenul are dimensiunile necesare pentru desfasurarea jocului de handbal, baschet si tenis, imprejmuire perimetrala a terenului cu stalpi metalici si cu plasa si sistem de iluminat nocturn.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea activitatilor sportive in aer liber, in general si conditii pentru desfasurarea orelor de sport pentreu cca. 500 de elevi din cele doua scoli din incinta.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Vor fi asigurate conditiile de dezvoltare fizica a elevilor, o mai buna recreere a acestora si implicit dezvoltarea capacitatii mentale a acestora.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Cca. 500 de elevi din cele doua scooli din incinta si in limita posibilitatilor organizarea de activitati sportive locale sau regionale.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Exista proiect tehnic.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%