Reparații și modernizare la dispensar în Comuna Cîrța2018 ianuarie
50000
Cârța - Karcfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A beruházás tárgya a karcfalvi orvosi rendelő épületén kisebb javítási munkálatok elvégzése. Külső nyílászárók cseréje és külső meszelés, valamint a folyosó linóleummal való burkolása. A fentiek mellett az épület előtti tér rendezése is a projekt részét képezi.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás általános célja, hogy a község tulajdonában lévő impozáns épületet felújítsuk. A sajátos cél, hogy az itt található orvosi rendelők minden tekintetben megfeleljenek az elvárásoknak, és hogy a betegek, akik Szenttamásról is járnak egy kényelmesebb, modernebb épületben kapják meg a szükséges orvosi kezeléseket.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A karcfalvi orvosi rendelő épülete az 1900-as évek elején épült magánpénzből, kezdetben panzió és vendéglő kapott benne helyet. A kollektivizáláskor a tulajdonos családot kuláknak minősítették, ezért el kellett hagyják a községet. A községben akkor gyűjtést szerveztek és a lakosságtól összegyűjtött pénzből megvásárolták a község számára az épületet. Az ’50-es években kórházat létesítettek benne, ami 1972-ig működött, amikor is Csíkszeredában megalakult a nagykórház. Működése alatt Balánbányától Madéfalváig látta el a betegeket, szülészet is működött benne. ’72 után orvosi és fogorvosi rendelők működnek benne. Amint a fentiek is mutatják, komoly múltja van az épületnek, jelenleg is Felcsík legjelentősebb orvosi központja, így fontos a felújítása.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás célcsoportja az község teljes lakossága, ami 2668 személyt jelent, ezen kívül Szenttamásról is sok beteg jár a családorvosokhoz.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A szóban forgó épület jelenleg is üzemképes, a földszinten két családorvosi rendelő és egy fogorvosi rendelő működik, az emeleten pedig szolgálati lakások vannak. Megjegyzendő, hogy a a nyílászárók cseréje és a külső meszelés csak a földszinten valósulna meg. A PNDL elnevezésű kormányprogramban sikeresen pályáztunk az épület felújítására, azonban az épület és a DJ 125-ös megyei út között elhelyezkedő tér kialakítása nem fért bele az összegbe.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%